HAPPY PREGNANCY UURING

Uuringus on 3 alauuringut: 


Alauuring I: FSH toimet mõjutavate DNA-põhiste biomarkerite molekulaardiagnostiline väljatöötamine ja rakendamine reproduktiivtervise häirete diagnostikas ja ravis.  
Alauuring II: Biomarkerite väljatöötamine ja rakendamine  rasedustüsistuste ennustamiseks ja varaseks diagnostikaks. 
Alauuring III: Geenide doosi varieeruvus genoomis ja selle seos korduva raseduse katkemise riskiga ja üldisemalt reproduktiivtervise häiretega