HAPPY PREGNANCY UURING

Uuringu üldiseks eesmärkideks on: 


 1) hinnata meie uurimisgrupi poolt varasemates uuringutes leitud uute DNA polümorfismide kliinilist rakendatavust ja juurutada nende kasutamine viljatuse diagnostikas ja ravis meestel ja naistel   
2) hinnata uurimisgrupi poolt leitud uute seerumimarkerite kliinilist rakendatavust rasedustüsistuste ennustamiseks ja varaseks diagnoosimiseks    
3) töötada välja parim mudel rasedustüsistuste ennustamiseks ja varaseks diagnoosimiseks kasutades kliinilisi andmeid ja bioloogilist materjali.