HAPPY PREGNANCY UURING

Avaldatud artiklid


1. Grigorova M, Punab M, Punab AM, Poolamets O, Vihljajev V, Žilaitienė B, Erenpreiss J,  Matulevičius V, Laan M. (2014) Reproductive Physiology in Young Men Is Cumulatively Affected by FSH-Action Modulating Genetic Variants: FSHR -29G/A and c.2039 A/G, FSHB -211G/T. PLoS One 9(4): e94244.

Artikli lühikokkuvõte: Käesolevas geneetilises uuringus noorte meeste juhuvalimis demonstreeriti esimest korda, et folliikuleid stimuleeriva hormooni retseptori geeni (FSHR) positsiooni -29 A-alleeli kandjatel on kuni 13% kõrgem seerumi FSH tase võrreldes indiviididega, kes kannavad GG-genotüüpi. Antud tulemus on kooskõlas uuringutega, mis on varasemalt läbi viidud naistest koosnevates valimites. Lisaks sellele, uuringust ilmnes et kolm sagedast geneetilist varianti FSHB ja FSHR geenides (FSHB -211G/T, FSHR -29G/A, FSHR Asn680Ser) määravad kuni 2.3% meeste munandimahu ja seerumi FSH taseme normaalsest varieeruvusest.
 
2. Grigorova M, Punab M, Poolamets O, Sõber S, Vihljajev V, Zilaitienė B, Erenpreiss J, Matuleviĉius V, Tsarev I, Laan M.  (2013) Study in 1790 Baltic men: FSHR Asn680Ser polymorphism affects total testis volume. Andrology 1(2):293-300. 

3. Laan M, Grigorova M, Huhtaniemi IT. (2012) Pharmacogenetics of follicle-stimulating hormone action. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 19(3):220-7. 

4. Grigorova M, Punab M, Zilaitienė B, Erenpreiss J, Ausmees K, Matuleviĉius V, Tsarev I, Jørgensen N, Laan M. (2011) Genetically determined dosage of follicle-stimulating hormone (FSH) affects male reproductive parameters. J Clin Endocrinol Metab. 96(9):E1534-41 

5. Grigorova M, Punab M, Poolamets O, Kelgo P, Ausmees K, Korrovits P, Vihljajev V, Laan M. (2010) Increased Prevalance of the -211 T allele of follicle stimulating hormone (FSH) beta subunit promoter polymorphism and lower serum FSH in infertile men. J Clin Endocrinol Metab.  95(1):100-8. 

6. Grigorova M, Punab M, Ausmees K, Laan M. (2008) FSHB promoter polymorphism within evolutionary conserved element is associated with serum FSH level in men. Hum Reprod 23(9):2160-6.2   

7. Grigorova M, Rull K, Laan M. (2007). Haplotype structure of FSHB, the beta-subunit gene for fertility-associated follicle-stimulating hormone: possible influence of balancing selection. Ann Hum Genet., 71(Part 1), 18 - 28.