HAPPY PREGNANCY UURING

Korduv raseduse katkemine

 Korduv raseduse katkemine on täenapäeval defineeritud kui kolm ja enam järjestikust raseduse katkemist enne 22. rasedusnädalat. Korduvat raseduse katkemist esineb 1-2% last soovivatest paaridest. Korduva raseduse katkemise kõige sagedasem põhjus on loote kromosoomianomaalia (~50% katkenud rasedustest). Muud tegurid: autoimmuunhäired, hormonaalsed häired, emaka anatoomilised defektid, vere hüübimishäired jt mõjutavad samuti raseduse kulgu. Sageli aga jääb põhjus, mis soodustab raseduse katkemist siiski teadmata.

Korduva raseduse katkemise seos HCG tootmist kodeerivate CGB geenidega

 On teada, et raseduse katkemise, aga ka emakavälise raseduse korral on inimese kooriongonadotropiini (HCG) tase ema seerumis madalam kui normaalse raseduse puhul. Oma töödes oleme näidanud, et korduva raseduse katkemise korral on inimese kooriongonadotropiini (HCG) madal tase ema seerumis tingitud CGB geenide madalast avaldumisest (ekspresioonist) trofoblasti koes. Emakavälise raseduse korral on aga olukord, kus HCG tase veres on normist madalam, kuid geenide avaldumise tase onkõrge. See näitab, et emakavälise raseduse korral on häiritud hormooni tootmine ahela lõppetapis, kuid raseduse korduva katkemise korral esimeses etapis. 

 Raseduse katkemise korral võib geeni avaldumise tase (DNA transkriptsioon) olla häiritud seetõttu, et arenev loode võib olla kromosoomianomaaliaga või ta juba hukkunud selleks ajaks kui koeproov on võetud. Kuid samas võib geeni avaldumine olla madalam seetõttu, et geeni DNA järjestuses esinevad muutused (polümorfismid), mis geeni aktiivsust mõjutavad.

 Raseduse alguses toimub loote areng hapnikuvaeses keskkonnas ja liigne hulk verega looteni kanduvat hapnikku on lootele ohtlik. Varases raseduse järgus ei ole lootel piisavat kaitset hapniku vabade radikaalide poolt põhjustatud oksüdatiivse stressi vastu. On leitud, et oksüdatiivse stressi toimel suureneb HCG tootmine. Ähvardava raseduse katkemise korral, HCG tase esmalt tõuseb aidates vähendada vabade radikaalide poolt põhjustatud kahjustusi. Kui loode  ei ole kriitilises olukorras võimeline suurendama HCG tootmist, võib see soodustada raseduse katkemist.  Normaalsetes tingimustes võib HCG madal tase olla piisav, et tagada raseduse püsima jäämine, kuid kui toimivad lisaks muud loodet kahjustavad  tegurid (viirusinfektsioon, ema verehüübimishäired, immuunhäired, jt.) võib HCG tase olla kriitilise tähtsusega. Kui kahjustava teguri toime on ülemäära tugev, loode hukkub. Peetunud raseduse korral toodetakse HCG-d trofoblasti rakkudes edasi, kuigi vähemal määral. Lootemuna eemaldumisel emakast HCG–d enam ei toodeta ja hormooni tase seerumis langeb kiiresti.  

Korduvate raseduse katkemiste seos geenide doosiga genoomis

Indiviidide vaheline koopia arvu varieeruvus ehk geenide doos genoomis on hiljuti osutunud oluliseks riskiteguriks paljude haiguste korral. Eesmärgiga tuvastada geenidoosi muutusi, mis suurendavad korduva raseduse katkemise riski, viisime läbi patsientide ja kontrollide DNA ülegenoomse koopiaarvu varieeruvuse uuringu (Illumina Infinum genotüpiseerimise kiip). Uuringu tulemusena ilmnes oluline koopiaarvu erinevus 12 genoomses piirkonnas. Laiendatud Eesti ja Taani valimis läbi viidud uuringu tulemusena kinnitus 5. kromosoomi lühikeses õlas (5p13.3) asuva ~60 kb pikkuse DNA lõigu doosi seos korduva raseduse katkemise riskiga (3-5 koopiat normaalse 2 koopia asemel. Patsientide seas kõrge sagedusega DNA duplikatsioon haarab kahte geeni, GOLPH3 ja PDZD2. GOLPH3 on oluline trofoblasti proliferatsioonil ja invasioonil, PDZD2 roll ei ole veel teada.