HAPPY PREGNANCY UURING

Happy Pregnancy töötuba 2014 a 02. sept

 Happy Pregnancy töötuba 2014. aastal toimub 21.-22. mail Tartus, TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudis.
 Oma osalemist on kinnitanud mitmed väliseksperdid.
 Ettekannetega esinevad projekti HAPPY PREGNANCY neli teadusnõukoja liiget, kelle huvitavaid loenguid oli võimalik kuulata ka 2013. aastal toimunud töötoal. Neist  prof. Ole B. Christiansen (Kopenhaageni Riigihaigla, ESHRE Early Pregnancy grupi üks juhte) ja  prof. Berthold Huppertz (Graz'i ülikooli rakubioloogia, histoloogia ja embrüoloogia instituut) on seotud raseduspatoloogiate uurimisega. Prof. Ilpo T. Huhtaniemi (Londoni Imperial College, Turu Ülikool) ja dr. Niels Jørgensen (Kopenhaageni Riigihaigla) on eksperdid androloogia valdkonnas.
2013.a. töötoa programmi saab vaadata koduleheküljel.  Samuti on võimalik lugeda I. T Huhtaniemi 2013 a loengu slaidide. 

Lisaks teadusnõukogu liikmetele on osalemiseks nõusoleku andnud mitmed rahusvaheliselt tunnustatud androloogia ja günekoloogia/raseduspatoloogia eksperdid. 
Prof. Christopher Redman, (Oxford, Suurbritannia) on Euroopa üks staažikamaid preeklampsia patogeneesi, ennetamise ja uute ravivõimaluste uurijaid.
  Dr. Miguel Constancia (Cambridge, Suurbritannia, Institute of Metabolic Sciences and the Centre of Trophoblast Research) on keskendunud platsenta epigeneetika, geneetilise imprintingu ja üsasisese kasvu uurimisele.  
Prof. Yoel Sadovsky (Pittsburg, USA; Scientific Director, Magee-Womens Research Institute) huvipunktiks on ema vereseerumi platsentaspetsiifilised mikroRNA-d kui ka raseduskomplikatsioonide biomarkerid. 
Prof. Eric Jauniaux (Royal Free and University College London, Academic Department of Obstetrics and Gynaecology UCL EGA Institute for Women's Health) uurimisvaldkonda kuuluvad platsenta haigused, kongenitaalsed infektsioonid, rasedus pärast IVF, vähk raseduse ajal, mitmikraseduste jälgimine ning moolhaigused. 
Androloogia ekspertidest on andnud nõusoleku osalemiseks prof. Rafael Oliva (Barcelona, Hispaania; Human Genetics Laboratory Director; Barcelona Ülikool), kes oma teadustöös on keskendunud sperma proteoomika ja meeste viljakuse uurimisele, kliinilisele ja molekulaargeneetikale; ta on avastanud protamiini valgud (sperma rakkude genoomi pakkimises osalevad spetsiifilised histoonid).
 Prof. Jorma Toppari (Turu, Soome; Euroopa Androloogia Akadeemia president) fookuses on meeste reproduktiivfüsioloogia ja endokriinssüsteemi mõjutegurid ning testise areng ja funktsioon. 
Prof. Trine B. Haugen (Akershus University College of Applied Sciences) on keskendunud munandivähi uurimisele.

Eesti esinejate poole pealt on seekord plaanis ettekanded eesti reproduktiivbiomeditsiooni valdkonnas töötavatelt klinitsistidelt/teadlastelt ja ülevaate-ettekanne HAPPY PREGNANCY uuringu progressist. 
Loenguid kuulama on oodatud kõik inimesed, kes töö-või teadusalaselt puutuvad kokku reproduktiivbiomeditsiiniga. 
 Töötoa läbiviimist toetavad projektid „Development of novel non-invasive biomarkers for fertility and healthy pregnancy“ (HAPPY PREGNANCY) (3.2.0701.12-0047), Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool (1.2.0401.09-0073) ning Kliinilise meditsiini doktorikool (1.2.0401.09-0078).