HAPPY PREGNANCY UURING

Doktoritöö kaitsmine 17. apr

13.05.2014 kaitseb Tartu Ülikoolis oma doktoritöö projekti Happy Pregnancy teadur Liina Nagirnaja.
 Liina Nagirnaja juhendajaks on projekti vastutav täitja prof. Maris Laan. Doktoritöö teemaks on „Global and fine-scale genetic determinants of recurrent pregnancy loss“ („Korduva raseduse katkemise genoomsed ja geneetilised riskitegurid"). Doktoritöö eesti - ja inglisekeelset kokkuvõtet on võimalik lugeda sellel lehel http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/40013